The Content Studio

The Content Studio

*

The Content Studio je deo agencije posvećen content marketingu. Zahvaljujući inovativnom pristupu i strateškom razmišljanju, znamo da kreiramo prave sadržaje za svoje klijente i imamo mehanizme da ih plasiramo na mesta gde će ih ciljna grupa videti i sa njima se identifikovati. Time direktno utičemo i na unapređenje ne samo komunikacijskih, već i poslovnih rezultata svojih klijenata.

Content marketing strategija Content marketing strategija

Content marketing strategija

Izrada strategije i njena implementacija / Content kalendari i planovi

Kreiranje sadržaja Kreiranje sadržaja

Kreiranje sadržaja

Tekstovi za sajtove, brošure, liflete, blogove, sajtove... / Saradnja sa vodećim novinarima / Fotografije / Infografike / Oglasi / Filmovi / Animacije / Vebinari / Interaktivni sadržaji

Kreiranje i održavanje sajtova i mobilnih aplikacija Kreiranje i održavanje sajtova i mobilnih aplikacija

Kreiranje i održavanje sajtova i mobilnih aplikacija

Programiranje / Dizajn / Implementacija / Optimizacija za pretraživače (SEO)

Distribucija i promocija sadržaja Distribucija i promocija sadržaja

Distribucija i promocija sadržaja

Zakup medijskog prostora / Oglašavanje na društvenim mrežama / Baner kampanje / Retargeting / Programmatic

Social media marketing Social media marketing

Social media marketing

Facebook / Twitter / Instagram / YouTube / Ostale mreže

E-mail marketing E-mail marketing

E-mail marketing

Postavka i dizajn / Upravljanje listom primalaca