Sve usluge koje su potrebne za kvalitetnu komunikaciju

Odnosi sa medijima

Odnosi sa medijima

Posedujemo decenijsko znanje i iskustvo, poznajemo medije u zemlji i regionu, znamo i možemo da inspirišemo druge i generišemo pozitivno medijsko prisustvo zasnovano na činjenicama.

Korporativne komunikacije

Korporativne komunikacije

Korporativna komunikacija predstavlja jak i dosledan prenos poruka, koja utiče i motiviše zaposlene i ciljnu javnost. Cilj je ostvariti razumevanje kroz aktivnosti koje doprinose uspehu razvoja poslovanja.

Brend komunikacije

Brend komunikacije

Svaki brend ima svoju priču iza koje se krije strateški planiran pristup. Pravi brend mora da bude ukorenjen u autentičnosti, a da bi njegova komunikacija bila efikasnija, mora uspešno da prenese poruku načina života i slike koja govori više od samog proizvoda.

Krizna komunikacija

Krizna komunikacija

Pravovremeni odgovor danas je važniji nego ikad ranije. Krizna situacija zahteva proaktivno planiranje i veliko iskustvo i znanje u strateškim komunikacijama. U partnerskoj saradnji moguće je pripremiti se za potencijalne krizne scenarije i sačuvati reputaciju kompanije.

Interne komunikacije

Interne komunikacije

Zaposleni su najveće bogatstvo svake kompanije i zato je važno da budu pravovremeno i na pravi način informisani o svim važnim događanjima i vestima. Imamo bogatu ekspertizu bilo da se radi o upravljanju organizacionim promenama ili o jačanju korporativne kulture i vrednosti angažovanja zaposlenih.

Lobiranje

Lobiranje

Kod lobiranja najznačajnije je poznavanje trenutne situacije i glavnih aktera. Lobiranje je podrška komunikaciji klijenta sa uticajnim javnostima, kroz pripremu strategije, definiciju glavnih argumenata, analizu mreže odnosa, uspostavljanje kontakata i kontinuirane komunikacijske aktivnosti.

Organizacija događaja

Organizacija događaja

U današnjem svetu obećanje brenda je uzaludno ukoliko nema jedinstvenog doživljaja. Potrošači su sve više zahtevni i očekuju vrhunsko iskustvo brenda. U zavisnosti od potrebe projekata, naš tim posvećeno radi u pružanju dinamičnog scenarija i osmišljavanju zanimljivog sadržaja.

Korporativni marketing

Korporativni marketing

Osmišljavanje i razvijanje korporativnog vizuelnog identiteta uz poštovanje ciljeva i poznavanje korporativnog brenda.

Digitalne komunikacije

Digitalne komunikacije

Komunikacija sa ciljnim grupama postaje sve komplikovanija stalnim razvojem digitalnih kanala. Mi ih posmatramo strateški i klijentima predlažemo najbolje načine da predstave svoju kompaniju, brend, projekat... kao i da realizuju svoj nastup na internetu.

Edukacija

Edukacija

Opšti i specijalno kreirani programi namenjeni jačanju znanja i veština iz domena komunikacija, ali i unapređenju različitih veština koje zahteva savremeni način poslovanja.